Tập đoàn Đất Xanh có tân Chủ tịch

03/07/2024, 21:20

TCDN - Ngày 3/7, Tập đoàn Đất Xanh (Dat Xanh Group) mã cổ phiếu DXG (HOSE) công bố quyết định thay đổi nhân sự cấp cao và cùng với quyết định thành lập Hội đồng chiến lược.

Ông Lương Ngọc Huy trở thành tân Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Lương Trí Thìn, kể từ ngày 3/7/2024 theo Nghị quyết số 13/2024/NQ-DXG/HĐQT.

Ông Huy gia nhập Tập đoàn Đất Xanh trên cương vị là Quản lý cao cấp của bộ phận đầu tư của Tập đoàn. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, bao gồm xúc tiến đầu tư và pháp lý đầu tư - xây dựng. 

HĐQT Tập đoàn Đất Xanh.

HĐQT Tập đoàn Đất Xanh.

Trở thành Chủ tịch HĐQT, Ông Lương Ngọc Huy nhận trách nhiệm thực thi các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành bao gồm: lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Nghị quyết số 13/2024/NQ-DXG/HĐQT cũng đồng thời thành lập Hội đồng chiến lược (HĐCL). Hội đồng này giữ vai trò độc lập có nhiệm vụ xây dựng, hoạch định và triển khai chiến lược cho HĐQT, Ban điều hành các vấn đề đầu tư, kinh doanh và quyết sách quan trọng trong mọi hoạt động của Tập đoàn. Từ đó, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; đảm bảo sự hài hòa, công bằng với lợi ích của các bên.

Ông Lương Trí Thìn vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn Đất Xanh.

Ông Lương Trí Thìn vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn Đất Xanh.

Với chức năng và quyền hạn trên, ông Lương Trí Thìn được HĐQT tin tưởng lựa chọn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐCL của Tập đoàn, đồng thời vẫn là thành viên HĐQT. HĐQT đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐCL ban hành các quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng. 

Ông Lương Trí Thìn là người xây dựng, dẫn dắt, đào tạo nhân sự cao cấp lãnh đạo và phát triển Tập đoàn Đất xanh trong suốt 20 năm qua. Thành công ấy được khẳng định thông qua hệ thống Đất Xanh phủ rộng, trở thành thương hiệu bất động sản chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam.

Giai đoạn tiếp theo trên cương vị Chủ tịch HĐCL ông Lương Trí Thìn sẽ tập trung hơn cho công tác hoạch định chiến lược chung của Tập đoàn, cũng như xây dựng văn hóa – triết lý doanh nghiệp khác biệt cho hệ thống Đất Xanh, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của tập đoàn.

Duy Chí
Bạn đang đọc bài viết Tập đoàn Đất Xanh có tân Chủ tịch tại chuyên mục DOANH NHÂN của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Tập đoàn Đất Xanh nợ thuế, hàng tồn kho lớn
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh có nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước là gần 815 tỷ đồng, tăng hơn rất nhiều so với hồi đầu năm.