Tập đoàn PAN báo doanh thu năm 2018 đạt 7.832 tỷ đồng, tăng 92%

31/01/2019, 07:48

TCDN -

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2018 của Tập đoàn PAN đạt 7.832 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2017. Tổng tài sản hợp nhất đạt 9.438 tỷ đồng, tăng 3.455 tỷ đồng tương đương 158% so với thời điểm đầu năm.

Tập đoàn PAN báo doanh thu năm 2018 đạt 7.832 tỷ đồng, tăng 92%

Tập đoàn PAN báo doanh thu năm 2018 đạt 7.832 tỷ đồng, tăng 92%

Năm 2018, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group) tiếp tục đạt mốc tăng trưởng mới, cao nhất kể từ khi thành lập đến nay, đạt 7.832 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2017. Động lực tăng trưởng trong năm 2018 của Tập đoàn PAN đến từ hoạt động kinh doanh tại các công ty thành viên và sự thành công trong chiến lược M&A.

Lợi nhuận hợp nhất của The PAN Group cũng chứng kiến sự tăng trưởng khả quan. Trong đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế và lợi nhuân hợp nhất sau thuế đạt lần lượt 641 tỷ và 568 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% và 13,1% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 326 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch cả năm.

Tại ngày 31/12/2018, Tập đoàn PAN có lượng tiền và tương đương tiền dồi dào lên tới 2.543 tỷ đồng.

Trong năm 2018, sau hàng loạt các thương vụ đầu tư, M&A cũng như tăng trưởng tài sản tại các công ty thành viên… tổng tài sản của PAN đạt 9.438 tỷ đồng, tăng 3.455 tỷ đồng tương đương 158% so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả 3.465 tỷ đồng, tương đương 37% tổng tài sản, trong đó nợ ngắn hạn là 1.778 tỷ đồng, nợ dài hạn 1.686 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 5.972 tỷ đồng, tương đương 63% tổng tài sản.

The PAN Group hiện sở hữu gần 20 công ty con, công ty liên kết là những doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn như BBC, NSC, FMC, ABT… Năm 2018, The PAN Group đã thoái 100% vốn tại PAN Services, rút khỏi lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.

Theo Vietnamfinance

Bạn đang đọc bài viết Tập đoàn PAN báo doanh thu năm 2018 đạt 7.832 tỷ đồng, tăng 92% tại chuyên mục Thị trường của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp