TCT Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần công bố BCTC đã được kiểm toán năm 2019

16/03/2020, 10:00

TCDN - TCT Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần vừa công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

article_1546251699_617

Theo báo cáo, đến hết năm 2019, Tổng tài sản của Tổng công ty gần 600 tỷ đồng. Tổng vốn chủ sở hữu hơn 224,7 tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt 1.805 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế công ty đạt hơn 66,6 tỷ đồng. 

Toàn văn BCTC xem tại đây

Bạn đang đọc bài viết TCT Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần công bố BCTC đã được kiểm toán năm 2019 tại chuyên mục Nhịp cầu doanh nghiệp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp