Thanh Hoá: Giải ngân được hơn 3.600 tỷ đồng vốn đầu tư công

23/05/2024, 14:59

TCDN - Đến thời điểm đầu tháng 5/2024, tỉnh Thanh Hoá đã giải ngân được gần 3.650 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 28,4% kế hoạch; đứng thứ 12 về tỷ lệ giải ngân vốn nhanh trong 63 tỉnh, thành phố trên cả nước...

Đến ngày 9/5, cả tỉnh đã giải ngân được gần 3.650 tỷ đồng, bằng 28,4% kế hoạch; đứng thứ 12 về tỷ lệ giải ngân vốn nhanh trong 63 tỉnh, thành phố.

Đến ngày 9/5, cả tỉnh đã giải ngân được gần 3.650 tỷ đồng, bằng 28,4% kế hoạch; đứng thứ 12 về tỷ lệ giải ngân vốn nhanh trong 63 tỉnh, thành phố.

Năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư công tỉnh được phê duyệt là trên 12.800 tỉ đồng. Ngay sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao kế hoạch và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, đến ngày 9/5, cả tỉnh đã giải ngân được gần 3.650 tỷ đồng, bằng 28,4% kế hoạch; đứng thứ 12 về tỷ lệ giải ngân vốn nhanh trong 63 tỉnh, thành phố; có 12 chủ đầu tư, địa phương giải ngân đạt từ 50% kế hoạch vốn trở lên.

Tuy nhiên, cả tỉnh vẫn còn hơn 501 tỷ đồng vốn năm 2024 do tỉnh quản lý (bao gồm cả vốn năm 2022 và năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024) chưa được giao kế hoạch chi tiết; một số nguồn vốn giải ngân rất chậm so với kế hoạch, có 19/48 chủ đầu tư, đơn vị giải ngân dưới mức trung bình của cả tỉnh.

Để phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2024 trước ngày 31/12, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý dự án tập trung thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn liền với bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí nguồn lực.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, thực hiện thi công “3 ca, 4 kíp” đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài, các dự án trọng điểm, dự án thuộc tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cắt giảm, dừng thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện chưa thực sự cần thiết; xác định cụ thể nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý có trách nhiệm phải bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý; trên cơ sở đó, khẩn trương rà soát, trình HĐND cùng cấp xem xét, ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng ngân sách cấp huyện cho các dự án này, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Lan Anh
Bạn đang đọc bài viết Thanh Hoá: Giải ngân được hơn 3.600 tỷ đồng vốn đầu tư công tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan