Thanh Hóa phân bổ hơn 33.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

17/08/2023, 14:44

TCDN - Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã phân bổ được 33.642,883 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được cấp, đạt 70,1% kế hoạch giải ngân.

Hện nay, Tỉnh Thanh Hóa đạt 70,1% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Hện nay, Tỉnh Thanh Hóa đạt 70,1% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo số liệu trong báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 14/8/2023, tỉnh Thanh Hóa đã phân bổ được 33.642,883 tỷ đồng trên 47.968,432 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh được cấp, đạt 70,1% kế hoạch giải ngân.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2023 được bố trí cho 14 ngành, lĩnh vực, trong đó tập trung cao nhất là lĩnh vực giao thông chiếm 26,2%, nông nghiệp chiếm 8%.

Ước tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Thanh Hóa dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 200 dự án, góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đưa tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 ước đạt 416,6 nghìn tỷ đồng.

Nhìn vào thực tiễn trong suốt 3 năm qua, từ nguồn vốn đầu tư công, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành một số dự án quan trọng như Dự án đường giao thông từ trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa...

Với những kết quả đạt được đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thanh Hóa, đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 9,93%, lọt vào nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

Tính đến nay, quy mô GRDP năm 2023 của Thanh Hóa ước đạt 282.735 tỷ đồng; gấp 1,5 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước và cao nhất các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 3.160 USD/người, gấp 1,42 lần năm 2020.

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao là 12.505 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương hơn 8.805 tỉ đồng; vốn ngân sách Trung ương hơn 3.699 tỉ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công thời gian tới, Thanh Hóa sẽ siết chặt hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, thường xuyên rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý… Đồng thời, giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cũng là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong thời gian tới.

Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa sẽ đưa tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ hoàn thành nhiệm vụ dựa trên kết quả giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị, địa phương mình quản lý, gắn với việc xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá trục lợi... trong lĩnh vực này.

Lan Anh
Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa phân bổ hơn 33.000 tỷ đồng vốn đầu tư công tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Thanh Hoá: Tăng thời gian nộp tiền trúng đấu giá đất
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Thi vừa ký ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.