Thép Nam Kim trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30%

30/05/2022, 10:47

TCDN - Nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu thành công, vốn điều lệ của Thép Nam Kim sẽ tăng từ 2.194 tỷ đồng lên 2.632,8 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch trả cổ tức năm 2021. 

Ngày 6/6 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức 30%, gồm 10% tiền mặt (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng), thời gian chi trả dự kiến là ngày 5/7; 20% bằng cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Như vậy, nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu thành công, vốn điều lệ sẽ tăng từ 2.194 tỷ đồng lên 2.632,8 tỷ đồng.

Thep Nam Kim 2

Kết thúc quý I/2022, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 7.151,37 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 506,87 tỷ đồng, lần lượt tăng 47,4% và 59% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, lợi nhuận gộp của Thép Nam Kim tăng 56,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 346,78 tỷ đồng lên 956,87 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính tăng thêm 4,28 tỷ đồng lên âm 49,94 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 57,9%, tương ứng tăng thêm 115,99 tỷ đồng lên 316,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Thép Nam Kim giảm trích lập dự phòng từ 420,3 tỷ đồng đầu năm xuống còn 101,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 318,8 tỷ đồng, nhiều khả năng đây là khoản hoàn nhập dự phòng giúp giảm giá vốn trong kỳ.

Trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng.

Nhã Vy
Bạn đang đọc bài viết Thép Nam Kim trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan