Thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là thời điểm nào?

15/11/2023, 14:48
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022.

Hỏi: Từ tháng 01 đến tháng 07/2022 tôi ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội Công ty A - cơ quan quản lý là Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.Từ tháng 08 đến tháng 01/2023 tôi không có bất kỳ thu nhập tại công ty hay tổ chức nào.

Từ ngày 10/02/2023 tôi ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội tại Công ty B - cơ quan quản lý là Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Ngày 29/04/2023 tôi có nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2022 tới Chi cục thuế tỉnh Bình Dương.

Ngày 11/07/2023 tôi nhận được thông báo về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế với nội dung sai cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế theo quy định. Đề nghị người nộp thuế liên hệ nộp hồ sơ quyết toán thuế 2022 tại Cục Thuế TP. HCM.

Theo cán bộ thụ lý hồ sơ thông báo hồ sơ của tôi không thuộc diện nộp quyết toán thuế tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương, vì tại thời điểm tháng 12/2022 là thời điểm công ty quyết toán thuế tôi không làm việc tại Công ty B.

Cho tôi hỏi, cán bộ Cục Thuế tỉnh Bình Dương thông báo như vậy có đúng không? Trường hợp của tôi theo đúng quy định của luật thì phải nộp tại cơ quan thuế nào?

Thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là thời điểm nào?

Theo tôi hiểu, thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm là thời điểm nộp hồ sơ tới cơ quan thuế. 

Trả lời: 

Căn cứ điểm b2, khoản 8, Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ có quy định:

“b.2) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.”

Căn cứ công văn số 4172/TCT-DNNCN ngày 20/9/2023 của Tổng cục Thuế về việc đầy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN;

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời về nguyên tắc cho Bà như sau:

Trường hợp trong năm 2022, độc giả làm việc tại Hồ Chí Minh, đến ngày 10/02/2023 thì làm việc tại Bình Dương, nếu tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán năm 2022, độc giả đang tính giảm trừ bản thân tại Công ty B do Cục Thuế tỉnh Bình Dương quản lý thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Đề nghị độc giả căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn cho độc giả biết để thực hiện.

PV
Bạn đang đọc bài viết Thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là thời điểm nào? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận