Thu nhập dưới 50 triệu đồng và các mức thuế phải nộp

Từ ngày 1/7/2020, Nghị quyết 954 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân chính thức có hiệu lực thi hành và được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/ tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc cũng được điều chỉnh từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Cụ thể, những người có thu nhập từ 10 đến 50 triệu đồng sẽ phải đóng thuế theo các mức khác nhau tùy thuộc vào số lượng người phụ thuộc.

0258f4d3b19058ce0181

Theo LĐTĐ