Thủ tướng quyết chuyển phần vốn nhà nước ở Sabeco về SCIC trước ngày 31/8

30/06/2020, 10:56

TCDN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) chuyển giao phần vốn nhà nước từ Bộ Công Thương về SCIC trước ngày 31/8/2020 để thực hiện thoái vốn.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. Theo danh mục thoái vốn, doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 gồm 120 doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chuyển giao về SCIC để thực hiện thoái vốn, hoàn thành chuyển giao trước 31/8/2020 gồm 14 doanh nghiệp: Tổng Công ty CP xây dựng công nghiệp Việt Nam (Bộ Công Thương), Công ty CP Xây dựng và NK Tổng hợp (Bộ Công Thương), Công ty CP Nông thổ sản Việt Nam (Bộ Công Thương), Tổng Công ty Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn (Bộ Công Thương), Công ty CP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)…

Tổng Công ty Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn phải chuyển giao phần vốn nhà nước tại Sabeco về SCIC trước ngày 31/8 để thực hiện thoái vốn.

Tổng Công ty Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn phải chuyển giao phần vốn nhà nước tại Sabeco về SCIC trước ngày 31/8 để thực hiện thoái vốn.

Ngoài ra, có 4 doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thoái vốn trước ngày 30/11/2020; không hoàn thành thoái vốn thì hoàn thành chuyển giao về SCIC trước 31/12/2020 gồm: Tổng Công ty CP Sông Hồng (Bộ Xây dựng), Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty CP (Bộ Xây dựng), Tổng Công ty Xây dựng số 1 – Công ty CP (Bộ Xây dựng); Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) (Bộ Xây dựng).

Bên cạnh đó, danh mục doanh nghiệp dừng thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 để rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025 gồm: 54 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước chưa thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 và 15 doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực khác.

Việc thoái vốn của các doanh nghiệp thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP. HCM, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco); Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam; Công ty cổ phần Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam và các doanh nghiệp chưa được liệt kê tại Quyết định này thực hiện theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này nhằm đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tiến độ và tỉ lệ đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm toàn diện về đề xuất thoái vốn, kết quả thực hiện.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn của từng doanh nghiệp trước ngày 31/7/2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức thực hiện việc thoái vốn theo lộ trình đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (trong trường hợp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thoái vốn trước ngày 31/7/2020 đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước chưa được liệt kê tại Quyết định này, đảm bảo tỉ lệ vốn Nhà nước nắm giữ theo đúng quy định.

Đối với những trường hợp không thể thoái vốn theo quyết định này khi điều kiện thị trường không thuận lợi, hoặc gặp vướng mắc, khó khăn khách quan thì cần kịp thời báo cáo Bộ KH&ĐT để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Mới đây, trong văn bản báo cáo Quốc hội về tình hình thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến tháng 3/2020 là 25.166 tỷ đồng, thu về 171.844 tỷ đồng.

Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 96 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.783 tỷ đồng, thu về 9.185 tỷ đồng. Cả nước đã thoái 3.785 tỷ đồng, thu về 110.392 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco) tại các doanh nghiệp ngoài Quyết định số 1232/QĐ-TTg. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.597 tỷ đồng, thu về 52.266 tỷ đồng.

Như vậy, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ- TTg còn chậm, những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị lớn là: Bộ Công thương, Bộ Xây dựng (còn phải thoái vốn tại 8/11 tổng công ty cổ phần); TP Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 doanh nghiệp).

Thanh Tân
Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng quyết chuyển phần vốn nhà nước ở Sabeco về SCIC trước ngày 31/8 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp