Thuế GTGT đầu ra của hàng biếu tặng có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN không?

01/04/2024, 09:35
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về thuế GTGT đầu ra của hàng biếu tặng.

Hỏi: Thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng biếu tặng có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN không? Căn cứ, cơ sở pháp lý?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn chứng từ:

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa thì người bán phải lập hóa đơn.

Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Điều 7 của Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế GTGT: Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Như vậy khi doanh nghiệp thực hiện biếu, tặng hàng hóa dịch vụ cho khách hàng, nhưng không thuộc các trường hợp khuyến mại theo quy định của Luật Thương mại, doanh nghiệp phải thực hiện lập hóa đơn, tính và kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra đối với hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng này.

Theo qui định hiện hành về thuế TNDN, mọi khoản chi được xem là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Hoạt động cho, biếu, tặng phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty như biếu, tặng để xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh…;

– Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định và chứng từ thanh toán hợp lệ khi mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào;

– Có xuất hóa đơn đầu ra khi biếu tặng theo quy định.

Tuy nhiên, pháp luật về thuế TNDN không có quy định tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền thuế GTGT không thu được tiền trên hóa đơn của hàng hóa biếu, tặng (tham khảo hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại công văn ố 1585/TCT-CS ngày 16 tháng 05 năm 2022 gửi Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh).

PV
Bạn đang đọc bài viết Thuế GTGT đầu ra của hàng biếu tặng có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN không? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận