Thuế thu nhập cá nhân qua các năm

Thuế thu nhập cá nhân do ngành thuế quản lý liên tục tăng từ năm 2013. Trong 7 tháng đầu năm 2022, số thuế thu nhập cá nhân đạt 106.527 tỷ đồng ước đạt 90,1% dự toán, tăng 26,6% so cùng kỳ.