Tiết kiệm 6.000 tỷ nhờ tinh giản biên chế

23/04/2020, 08:33

TCDN - Theo báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày, năm 2019 kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn trên các lĩnh vực.

Ngày 22/4, Chính phủ cho biết, trong quản lý ngân sách nhà nước (NSNN), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đạo các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường minh bạch trong thu, chi NSNN; đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan. Kết quả thu NSNN vượt dự toán Quốc hội giao. Cơ cấu thu NSNN chuyển biến tích cực, bền vững hơn. 

Các nhiệm vụ chi NSNN được bảo đảm theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Cơ cấu chi chuyển dịch tích cực, đạt mục tiêu đề ra (chi đầu tư phát triển khoảng 27%, chi thường xuyên khoảng 61% tổng chi NSNN). Nợ công được kiểm soát chặt chẽ, góp phần ổn định vĩ mô. Nhiều bộ, ngành, địa phương báo cáo đạt kết quả tốt về tiết kiệm kinh phí NSNN năm 2019.

nsnn

Các chương trình mục tiêu quốc gia đạt được kết quả quan trọng. Cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4% (giảm 1,3% so với cuối năm 2018). Công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập, theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, tiếp tục đạt kết quả tốt.

Đáng chú ý, việc thực hiện tinh giản biên chế trong các lĩnh vực và đổi mới khu vực sự nghiệp công đã góp phần giảm chi NSNN năm 2019 khoảng 6.000 tỷ đồng so với năm 2018, tạo thêm nguồn để tăng chi cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội.

Việc thành lập, quản lý hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN cơ bản đáp ứng được các yêu cầu huy động và phân bổ nguồn lực tài chính, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, năm 2019, lĩnh vực này vẫn còn tồn tài nhiều hạn chế như việc tỷ lệ huy động từ thuế, phí so với GDP có xu hướng giảm, chủ yếu do thu từ dầu thô và xuất, nhập khẩu giảm nhanh. Kết quả xây dựng nông thôn mới ở một số vùng thấp hơn so với mặt bằng chung. Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh còn cao.

Đồng thời, hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, phân tán. Việc xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công chưa đáp ứng được yêu cầu. Số lượng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập nhiều, còn trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ. 

Dựa trên những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tài, Bộ Tài chính đặt ra những phương án, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm nay. Năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, thực hiện ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.Từ đó, nâng cao hiệu quả của việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết kiệm NSNN. 

An Tú
Bạn đang đọc bài viết Tiết kiệm 6.000 tỷ nhờ tinh giản biên chế tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Tinh giản biên chế để giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước
Phó thủ tướng Trương Đình Huệ cho rằng: Hai giải pháp mấu chốt để cải cách tiền lương là sắp xếp, bố trí lại, tinh giản biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập và bố trí nguồn lực - tiền để cải cách tiền lương.