Tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2023

30/03/2023, 10:44

Kinh tế - xã hội quý 1/2023 của nước ta đạt được kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn: GDP tăng 3,32%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 491,5 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 5,44 tỷ USD, tăng 238,3%; CPI tăng 4,18%; lạm phát cơ bản tăng 5,01%.