Tổ chức tín dụng có nợ xấu trên 3% có thể không được mua trái phiếu doanh nghiệp?

22/10/2020, 15:37

TCDN - Tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại năm liền kề trước năm mua trái phiếu doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) mua, bán trái trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, dự thảo quy định “TCTD chỉ được mua TPDN khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại năm liền kề trước năm mua TPDN, trừ trường hợp mua TPDN theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; TCTD không được mua trái phiếu (bao gồm mua từ phát hành lần đầu và mua lại từ các tổ chức, cá nhân khác) của doanh nghiệp phát hành có phát sinh nợ xấu tại TCTD mua và tại TCTD khác trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm quyết định phê duyệt mua”.

Nhiều quy định về mua bán trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng được đặt ra trong dự thảo.

Nhiều quy định về mua bán trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng được đặt ra trong dự thảo.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định này nhằm hạn chế các TCTD không kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu dưới 3% nhưng vẫn thực hiện mua bán TPDN, đồng thời góp phần hạn chế nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, qua công tác kiểm tra hoạt động của TCTD, phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu với mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp, tăng quy mô vốn hoạt động, nhưng thực tế huy động vốn để góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp khác, để các doanh nghiệp này thực hiện dự án hoặc tiếp tục thực hiện góp vốn, mua cổ phần...

Do đó, dự thảo quy định rõ, TCTD không được mua TPDN phát hành có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định, TCTD mua, bán trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu và phải ban hành quy định nội bộ về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật liên quan.

Tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp với mục đích nắm giữ đến ngày đáo hạn, khi chuyển đổi mục đích nắm giữ trái phiếu và thực hiện bán trái phiếu doanh nghiệp này cho tổ chức tín dụng khác thì trong vòng 12 tháng không được mua lại các trái phiếu doanh nghiệp đã bán và/hoặc trái phiếu phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với trái phiếu doanh nghiệp đã bán, trừ trường hợp bán trái phiếu doanh nghiệp theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Thanh Phương
Bạn đang đọc bài viết Tổ chức tín dụng có nợ xấu trên 3% có thể không được mua trái phiếu doanh nghiệp? tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Rủi ro khi chuyển từ tiết kiệm sang trái phiếu doanh nghiệp
Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng đang có xu hướng giảm khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân chuyển sang kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây có thể là kênh đầu tư đầy rủi ro nếu như nhà đầu tư không phân tích thông tin tốt.