Mặt bằng lãi suất huy động của tổ chức tín dụng giảm

20/08/2020, 16:26
báo nói -

TCDN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trong tuần từ 10-14/8/2020, mặt bằng lãi suất huy động của tổ chức tín dụng bằng VND có xu hướng giảm.

Hiện lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,7 - 4,25%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,4- 6,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,0 - 7,3%/năm.

Về lãi suất cho vay, theo thống kê của NHNN, mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của tổ chức tín dụng có xu hướng giảm. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 5,0%/năm.

Hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm.

Lãi suất huy động và lãi suất cho vay đều có xu hướng giảm.

Lãi suất huy động và lãi suất cho vay đều có xu hướng giảm.

Đối với thị trường liên ngân hàng, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 353.371 tỷ đồng, bình quân 70.674 tỷ đồng/ngày, giảm 2.155 tỷ đồng/ngày so với tuần 3/8-7/8/2020; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 134.504 tỷ đồng, bình quân 26.901 tỷ đồng/ngày, giảm 4.433 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (70% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 1 tuần (17% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 81% và 10%.

Đối với các giao dịch bằng VND, báo cáo của NHNN cho thấy, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,2%/năm, 0,29%/năm và 0,59%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động không đáng kể so với mức lãi suất tuần trước ở các kỳ hạn. Cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,14%/năm và 0,43%/năm.

T. Phương
Bạn đang đọc bài viết Mặt bằng lãi suất huy động của tổ chức tín dụng giảm tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Ngân hàng giảm lương thưởng, lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lương thưởng, lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thực chất đối với các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch.