Giãn lộ trình sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn

20/08/2020, 10:09

TCDN - Từ ngày 1/10/2020, các ngân hàng phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình mới lùi thêm 1 năm.

Ngân hàng Nhà nước giãn lộ trình siết vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm 1 năm.

Ngân hàng Nhà nước giãn lộ trình siết vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm 1 năm.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông báo quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể Thông tư 08/2020 vừa được NHNN ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019 quy định các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó kể từ ngày 1/10/2020, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây: Từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 là 40%; từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022 là 37%; từ ngày 1/10/2022 đến hết 30/9/2023 là 34% và từ ngày 1/10/2023 là 30%.

So với lộ trình cũ được ban hành theo Thông tư 22/2019, NHNN đã lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm 1 năm.

Thông tư 22/2019 quy định, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/9/2020, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung, dài hạn là 40%; từ ngày 1/10/2020 đến ngày 30/9/2020 là 37%; từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022 là 34% và kể từ ngày 1/10/2022 sẽ giảm xuống 30%.

T. Phương
Bạn đang đọc bài viết Giãn lộ trình sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Ngân hàng giảm lương thưởng, lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lương thưởng, lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thực chất đối với các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch.