Toàn văn 'Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020' của Eurocham

08/07/2020, 10:01

TCDN - Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã ra mắt Sách Trắng EuroCham - ấn bản lần thứ 12.

Trong ấn bản Sách Trắng lần thứ 12, EuroCham đã "thu thập và gửi gắm những kinh nghiệm, mối quan tâm của doanh nghiệp châu Âu cũng như chia sẻ các khuyến nghị để giúp cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam".

Ấn bản này ghi nhận lại những công việc mà Eurocham "đã thực hiện, tham gia không ngừng nghỉ thông qua các tiểu ban ngành nghề và trong những đối thoại với các lãnh đạo cấp trung ương và địa phương của Việt Nam".

Xem toàn văn Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020 tại đây.

PV tổng hợp
Bạn đang đọc bài viết Toàn văn 'Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020' của Eurocham tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Báo cáo hội nghị trực tuyến về sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020

Báo cáo hội nghị trực tuyến về sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020

Vừa qua, Bộ Tài chính công bố Báo cáo Hội nghị trực tuyến về sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020. Tính đến hết ngày 24/6/2020, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nguồn nước ngoài của các Bộ, ngành, địa phương là 7.427 tỷ đồng...
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp