Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM duyệt gói thầu "Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy"

07/02/2023, 10:58
báo nói -

TCDN - TS. Phạm Hồng Hải – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy” thuộc dự án “Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy” của trường.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “ Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy” thuộc dự án “ Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy” của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “ Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy” thuộc dự án “ Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy” của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định số 66/QĐ-ĐHCN ngày 13/1/2022 do TS. Phạm Hồng Hải – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy” thuộc dự án “Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy” của Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoài Phương là đơn vị trúng thầu với giá 4.050.000.000 đồng ( Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).

Với tầm nhìn trở thành Trường đại học hàng đầu của Việt Nam, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM luôn tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trưởng phấn đấu trở thành Trường đại học hàng đầu của Việt Nam: đứng trong tốp 10 các trường đại học trong nước.

Trường luôn tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng: các chương trình đào tạo được tiếp cận theo hướng ứng dụng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội; Chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo: phát triển ý tưởng mới, cải tiến, sáng tạo trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, ươm mầm doanh nghiệp, hợp tác và thương mại hóa sản phẩm khoa học.

Hoàng Tâm
Bạn đang đọc bài viết Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM duyệt gói thầu "Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy" tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan