Từ ngày 1/8, phí sát hạch lái xe tăng từ 10 - 50 nghìn đồng

08/06/2023, 22:37

TCDN - Theo Thông tư mới của Bộ Tài chính, kể từ ngày 1/8, phí sát hạch lái xe sẽ tăng từ 10.000 - 50.000 đồng tùy theo từng mục, riêng phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông có mức phí là 100.000 đồng/lần.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo đó, lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng (phương tiện thi công); Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện được giữ nguyên mức thu như Thông tư số 188/2016/TT-BTC. Riêng phí sát hạch lái xe tăng từ 10.000 - 50.000 đồng (tùy theo từng mục) kể từ ngày 1/8/2023.

Tại Biểu mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng ban hành kèm theo Thông tư số 37/2023/TT-BTC, phí sát hạch lái xe cơ giới các loại đã tăng so với Thông tư 188/2016/TT-BTC như sau: Lệ phí sát hạch lý thuyết tăng từ 90.000 lên 100.000 đồng/lần, sát hạch thực hành trong hình tăng từ 300.000 lên 350.000 đồng/lần, sát hạch thực hành trên đường giao thông tăng từ 60.000 lên 80.000 đồng/lần. Riêng sát hạch lái xe ôtô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông vừa được bổ sung ở Thông tư số 37/2023/TT-BTC có mức phí là 100.000 đồng/lần.

Mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại Thông tư số 37/2023/TT-BTC được áp dụng thống nhất trên cả nước (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương quản lý hay cơ quan thuộc địa phương quản lý).

Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Quy định quản lý thu phí cũng được thay đổi so với năm 2016, đó là: Tổ chức thu phí phải nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định được trích để lại 75% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ, thu phí; nộp 25% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp tại những địa phương còn khó khăn về điều kiện vật chất, chưa xây dựng được trung tâm sát hạch đủ điều kiện vật chất nhưng được Bộ Giao thông Vận tải cho phép sát hạch lái xe tại các trung tâm, bãi sát hạch cũ, tổ chức thu phí được trích để lại 40% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định; nộp 60% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8 và thay thế Thông tư số 188/2016/TT-BTC.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Từ ngày 1/8, phí sát hạch lái xe tăng từ 10 - 50 nghìn đồng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Dự kiến tăng phí sát hạch lái xe, lệ phí đăng ký
Phí sát hạch lái xe mô tô, xe ôtô dự kiến tăng từ 10.000 - 50.000 đồng, theo dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.