Vi phạm chứng khoán, VKC Holdings bị phạt hơn 200 triệu đồng và buộc hủy bỏ thông tin

06/12/2022, 07:00

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần VKC Holdings số tiền hơn 200 triệu đồng và buộc hủy bỏ thông tin đã công bố sai lệch.

UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 990/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần VKC Holdings (Địa chỉ trụ sở chính: Số 854 Quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương).

Cụ thể, phạt tiền 150 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin sai lệch với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 công bố ngày 20/7/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

33b1df299b327749c5c5905e6ee7ac5a

Theo đó, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo tài chính này là lỗ 24.647.180.127 đồng là sai lệch so với số liệu chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét công bố ngày 16/8/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là lỗ 191.141.274.394 đồng).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Ngoài ra, VKC Holdings còn bị phạt tiền 70 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này (đối với Báo cáo tài chính quý 2/2020), Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 (ký ngày 15/8/2022), Giải trình ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên.

Tổng số tiền Công ty Cổ phần VKC Holdings bị phạt là 220 triệu đồng.

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Vi phạm chứng khoán, VKC Holdings bị phạt hơn 200 triệu đồng và buộc hủy bỏ thông tin tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan