VICEM đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 0 đồng

19/03/2021, 19:14

TCDN - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) mặc dù có số vốn chủ sở hữu lên tới 15.318 tỷ đồng nhưng lại đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 0 đồng.

Theo VTCNews, báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2020 của VICEM cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, VICEM chứng kiến doanh thu giảm nhẹ từ 125 tỷ đồng xuống 117 tỷ đồng. Kết quả là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại VICEM giảm sâu từ 561 tỷ đồng xuống chỉ còn 314 tỷ đồng.

Nhưng, điểm đáng lưu ý chính là chi phí thuế thu nhập hiện hành tại công ty mẹ VICEM trong cả quý II/2019, quý II/2020 và 6 tháng đầu của cả năm này đều là 0 đồng.

Giải thích về hiện tượng trên, VICEM cho biết tại ngày 30/6/2020, Tổng công ty có các khoản thua lỗ tính thuế là 1.582 tỷ đồng có thể được sử dụng để khấu trừ vào lợi nhuận trong tương lai. Do đó, không phát sinh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm 2020.

VICEM đóng thuế thu nhập 0 đồng.

VICEM đóng thuế thu nhập 0 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2020, vốn góp chủ sở hữu của VICEM lên tới 15.318 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm cuối quý II/2020, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty mẹ VICEM là âm 109 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số âm 64 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019.

Hoạt động đầu tư cũng khiến VICEM âm nặng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư tại VICEM là âm 341 tỷ đồng dù cùng kỳ năm trước là 139 tỷ đồng. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác tăng mạnh từ 794 tỷ đồng lên 1.065 tỷ đồng.

Con số này quá lớn nên dù trong nửa đầu năm 2020, VICEM thu được 210 tỷ đồng từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia, thu 515 tỷ đồng từ thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác nhưng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư tại VICEM vẫn là con số âm.

Vicem Tam Điệp là đơn vị kinh doanh bết bát. Tình hình tại VICEM Tam Điệp không được tiết lộ cụ thể nhưng tại thời điểm cuối quý II/2020, VICEM đã phải dành 1.029 tỷ đồng để dự phòng cho khoản đầu tư tại VICEM Tam Điệp. Con số dự phòng gần bằng giá gốc (1.132 tỷ đồng).

Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng phải trả VICEM 120 tỷ đồng. Cũng giống như VICEM Tam Điệp, VICEM Hải Phòng đã khiến VICEM phải chi 139 tỷ đồng dự phòng cho khoản đầu tư 1.021 tỷ đồng.

Đặc biệt, VICEM phải trích lập dự phòng nhiều nhất cho Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long. Con số này lên đến 1.606 tỷ đồng, đúng bằng giá gốc. Không chỉ có vậy, VICEM có khoản phải thu ngắn hạn lên đến 250 tỷ đồng.

Vũ Nam
Bạn đang đọc bài viết VICEM đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 0 đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Bộ Xây dựng chỉ đạo sớm cổ phần hóa VICEM, HUD
Giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Xây dựng sẽ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa 2 Tổng Công ty còn lại trực thuộc Bộ là Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị (HUD) và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
VICEM giảm lợi nhuận, còn 2.200 tỷ đồng nợ khó thu
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) có tổng doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng (bằng 82% so với năm 2018) trong đó doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia là 971 tỷ đồng (giảm 370 tỷ đồng so với năm 2018); số dư nợ phải thu là 2.242 tỷ đồng.