Vietcombank đạt lợi nhuận hơn 27.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 11.000 tỷ đồng trong 2021

29/04/2022, 14:30

TCDN - Sáng 29/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Viecombank) đã thông qua nhiều mục tiêu quan trọng.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 15 năm 2022 diễn ra ngày 29/4, ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, năm 2021, Vietcombank đã đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020, đạt 101% kế hoạch năm 2021. Dư nợ tín dụng đạt 972.680 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020, trong giới hạn tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao và đạt 104% kế hoạch năm 2021 do ĐHĐCĐ giao.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank năm 2021 đạt 27.389 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020. Huy động vốn, tín dụng đều tăng trưởng ở mức cao (tương ứng tăng 9% và 15% so với năm 2020), vượt kế hoạch đề ra, góp phần tích cực cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đại hội đồng cổ đông Vietcombank năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông Vietcombank năm 2022.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu rất thấp (0,63%), tỉ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt mức cao nhất trong ngành ngân hàng (424%). Đặc biệt, Vietcombank đã trích lập 100% dự phòng rủi ro cho dư nợ cơ cấu, sớm trước 2 năm so với thời hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước. Doanh số thanh toán quốc tế lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD, giúp thị phần tiếp tục được mở rộng.

Vietcombank đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 27,6%, tăng vốn điều lệ lên mức 47.325 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh ấn tượng của Vietcombank đã được thị trường đón nhận rất tích cực, đưa quy mô vốn hóa của ngân hàng đạt 16,7 tỷ USD khi khép lại năm 2021.

Với hiệu quả kinh doanh vượt trội, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước với quy mô nộp ngân sách 11.000 tỷ đồng trong năm 2021. 

Tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng cũng trình cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và 2020. Ngân hàng dự kiến phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18,1% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 181 cổ phiếu mới).

Đối tượng phát hành là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Vietcombank tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của ngân hàng đối với đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019

Vietcombank cũng dự kiến trình cổ đông xem xét thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022, bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2021, phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và các nội dung khác trong thẩm quyền đại hội.

Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ Vietcombank sẽ tăng thêm gần 8.566 tỷ đồng, từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông Vietcombank xem xét thông qua chủ trương Vietcombank tham gia tái cơ cấu bằng hình thức nhận chuyển giao bắt buộc (CGBB) một tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém. Việc tham gia tái cơ cấu các TCTD yếu kém là phù hợp với chủ trương của Chính phủ và NHNN nhằm hỗ trợ TCTD được CGBB từng bước khôi phục hoạt động bình thường, khắc phục các yếu kém, trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục.

Thành Nam
Bạn đang đọc bài viết Vietcombank đạt lợi nhuận hơn 27.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 11.000 tỷ đồng trong 2021 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Vietcombank đã rót bao nhiêu tiền vào trái phiếu doanh nghiệp?
Chủ tịch Vietcombank cho biết tổng tài sản ngân hàng hiện đã vượt 1,4 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chỉ chiếm 1 tỷ trọng nhỏ trong danh mục tín dụng của ngân hàng.