Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ

25/10/2021, 13:10

TCDN - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Cụ thể: HĐQT Vietcombank đã ban hành Nghị quyết phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, theo phương án đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ

Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông 2021 của Vietcombank thông qua việc tăng vốn điều lệ lên trên 50.000 tỷ đồng thông qua 2 cấu phần. Trong đó, cấu phần thứ nhất là tăng thêm hơn 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2019 để chi trả cổ tức tỷ lệ 8%, nâng tổng vốn lên hơn 47.325 tỷ đồng.  

Cấu phần thứ 2 là phát hành riêng lẻ quy mô tương đương 6,5% vốn điều lệ để tăng vốn thêm hơn 3.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 50.400 tỷ đồng.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu, Đại hội cổ đông vào tháng 4/2021 của VBC cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu riêng lẻ quy mô tối đa 6,5% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu.

Trước đó, Thủ tưởng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank. Cụ thể, Vietcombank sẽ được bổ sung hơn 7.657 tỷ đồng theo tờ trình của Ngân hàng Nhà nước để duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước.

Nguồn vốn bổ sung đến từ cổ tức cho cổ đông nhà nước, thông qua việc Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Hiện tại, cổ đông nhà nước đang nắm giữ 74,8% vốn của VCB. Năm 2021, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 11%, ước đạt 25.580 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 5%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 7%, tín dụng tăng 10,5% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1%./.  

PV
Bạn đang đọc bài viết Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan