Vinaconex về tay An Quý Hưng: 'Thay máu' HĐQT, sửa Điều lệ, thay đổi ngành nghề kinh doanh

01/01/2019, 09:08

TCDN -

Bên cạnh tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, HĐQT Vinaconex cũng sẽ trình cổ đông tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty;...

Vinaconex về tay An Quý Hưng: 'Thay máu' HĐQT, sửa Điều lệ, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Vinaconex về tay An Quý Hưng: 'Thay máu' HĐQT, sửa Điều lệ, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Ngày 11/1 tới đây, tại Hội trường tầng 21, Trụ sở Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội sẽ diễn ra đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Đại hội diễn ra sau khi Vinaconex chính thức trở thành công ty con của Công ty TNHH An Quý Hưng hậu thoái vốn Nhà nước.

Theo chương trình đại hội, HĐQT Vinaconex sẽ trình cổ đông ít nhất 4 tờ trình. Thứ nhất là tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đều được đề cử theo quy định. Dự kiến các thành viên HĐQT liên quan đến 2 cổ đông lớn cũ đã thoái toàn bộ vốn là SCIC và Viettel sẽ rút lui. An Quý Hưng sẽ giữ nhiều ghế nhất trong HĐQT.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng An Quý Hưng mới "chỉ" sở hữu 57,71% vốn điều lệ Vinaconex, nghĩa là chưa đủ quyền quyết định toàn bộ vấn đề.

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ có thể phủ quyết nhiều nội dung quan trọng, chẳng hạn như như bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 35% vốn điều lệ có thể phủ quyết các vấn đề quan trọng nhất như ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, đầu tư, giải thể công ty..

Như vậy, "cuộc chiến vương quyền" tại Vinaconex có thể sẽ không êm đẹp nếu như An Quý Hưng không thể thỏa thuận với doanh nghiệp đã mua 21,3% vốn điều lệ Vinaconex từ Viettel (hiện chưa chính thức công bố danh tính), cũng như Công ty TNHH Đầu tư Star Invest - doanh nghiệp trở thành cổ đông lớn của Vinaconex với tỷ lệ sở hữu 7,57%.

Bên cạnh tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, HĐQT Vinaconex cũng sẽ trình cổ đông tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty; tờ trình về việc bãi bỏ hiệu lực của một số quy chế quản trị của Tổng công ty do HĐQT đã ban hành trước đây (cho phù hợp với cơ cấu cổ đông mới).

Theo Vietnamfinance
Bạn đang đọc bài viết Vinaconex về tay An Quý Hưng: 'Thay máu' HĐQT, sửa Điều lệ, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại chuyên mục Thoái vốn của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận