Vốn FDI vào Việt Nam giảm mạnh, đạt hơn 5 tỷ USD

30/03/2023, 07:39
báo nói -

TCDN - Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/3/2023 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 5,45 tỷ USD, giảm 38,8% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký cấp mới có 522 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 3,02 tỷ USD, tăng 62,1% về số dự án và giảm 5,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 2,35 tỷ USD, chiếm 77,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 362,1 triệu USD, chiếm 12%; các ngành còn lại đạt 314,4 triệu USD, chiếm 10,4%.

Vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục giảm, đạt hơn 5 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục giảm, đạt hơn 5 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2023, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 1,35 tỷ USD, chiếm 44,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 414 triệu USD, chiếm 13,7%; Trung Quốc 334,6 triệu USD, chiếm 11,1%; Đài Loan 273,2 triệu USD, chiếm 9%; Nhật Bản 185,2 triệu USD, chiếm 6,1%.

Vốn đăng ký điều chỉnh của 234 lượt dự án (đã cấp phép từ các năm trước) với số vốn đầu tư tăng thêm 1,21 tỷ USD, giảm 70,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3,43 tỷ USD, chiếm 81% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 363,7 triệu USD, chiếm 8,6%; các ngành còn lại đạt 441,9 triệu USD, chiếm 10,4%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư FDI có 703 lượt với tổng giá trị góp vốn 1,22 tỷ USD, giảm 25,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có 298 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 777,5 triệu USD và 405 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 438,1 triệu USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư FDI, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 550,9 triệu USD, chiếm 45,3% giá trị góp vốn; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 402,1 triệu USD, chiếm 33,1%; ngành còn lại 262,7 triệu USD, chiếm 21,6%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2023 ước đạt 4,32 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3,42 tỷ USD, chiếm 79,2% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 361,2 triệu USD, chiếm 8,4%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 228,4 triệu USD, chiếm 5,3%. 

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong ba tháng đầu năm 2023 có 21 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 113,3 triệu USD, giảm 37,2% so với cùng kỳ năm trước; có 07 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 6,2 triệu USD, giảm 80,1%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 119,5 triệu USD, giảm 43,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thông tin và truyền thông đạt 105,4 triệu USD, chiếm 88,2% tổng vốn đầu tư; dịch vụ khác đạt 5 triệu USD, chiếm 4,2%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 4,4 triệu USD, chiếm 3,7%; các ngành còn lại đạt 4,7 triệu USD, chiếm 3,9%.

Trong 3 tháng đầu năm 2023 có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Singapore là nước dẫn đầu với 105,5 triệu USD, chiếm 88,3% tổng vốn đăng ký; Isarel 5 triệu USD, chiếm 4,2%; Campuchia 2,1 triệu USD, chiếm 1,7%; Autrailia 1,6 triệu USD, chiếm 1,3%; Thái Lan 1,3 triệu USD, chiếm 1,1%.

Hải Nam
Bạn đang đọc bài viết Vốn FDI vào Việt Nam giảm mạnh, đạt hơn 5 tỷ USD tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Vốn FDI vào Việt Nam chỉ hơn 3 tỷ USD, giảm gần 40%
Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/2/2023 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 3,1 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước, theo Tổng cục Thống kê.