Xi măng Công Thanh: Lỗ luỹ kế hơn 6.000 tỷ, kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến

25/05/2023, 10:52

TCDN - Kết thúc năm 2022, Xi măng Công Thanh lỗ lũy kế lên tới 6.080 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm gần 5.180 tỷ đồng và bị kiểm toán từ chối cho ý kiến, nghi ngờ đáng kể khả năng hoạt động. Doanh nghiệp này cũng đang có khoản nợ 1.293 tỷ đồng tại một ngân hàng.

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh (Xi măng Công Thanh) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Theo đó, tình hình kinh doanh của công ty năm vừa rồi không mấy khả quan.

CONG-THANH

Cụ thể, doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ của công ty trong năm 2022 đạt 1.596 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2021. Trong đó bán xi măng và bán clinker chiếm đến 99%. Giá vốn bán hàng cao hơn doanh thu thuần khiến cho lỗ gộp của Xi măng Công Thanh lên đến 153 tỷ đồng. Trong khi đó năm 2021 lãi 244 tỷ đồng. 

Chi phí tài chính năm 2022 đạt 838 tỷ đồng, trong đó chi phí vay lãi lên đến 824 tỷ đồng, trừ đi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp khiến cho công ty lỗ kỷ lục từ trước đến nay là hơn 1.142 tỷ đồng (năm 2021 lỗ 872 tỷ đồng).

Xi măng Công Thanh lỗ sau thuế gần 1.182 tỷ đồng. Được biết, đây là năm thứ 7 liên tiếp Xi măng Công Thanh kinh doanh thua lỗ, nâng tổng lỗ lũy kế của công ty lên gần 6.080 tỷ đồng.

Ảnh chụp Màn hình 2023-05-25 lúc 09.18.28

Hết năm 2022, tổng tài sản của công ty đạt 12.318 tỷ đồng giảm 3.5% so với năm 2021. Tài sản ngắn hạn giảm gần 18% so với cùng kỳ năm trước; trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm đến 77%, chủ yếu do giảm mạnh tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Nợ phải trả tăng từ 16.767 tỷ đồng lên 17.498 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn chiếm đến 61% tổng nợ ngắn hạn. Tính đến đến ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu âm nguồn 5.180 tỷ đồng từ mức âm 3.998 tại 31/12/2021.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán còn từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của Xi măng Công Thanh.

Ảnh chụp Màn hình 2023-05-25 lúc 09.17.05

Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam tiếp tục từ chối đưa ra ý kiến cho BCTC năm 2022 của Xi măng Công Thanh. Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, Công ty lỗ gần 1.182 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế vượt vốn chủ sở hữu lên gần 5.180 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn cũng vượt tài sản ngắn hạn 2.351 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty chưa thực hiện theo kế hoạch chi trả khoản vay dài hạn đến hạn trả và trái phiếu đến hạn trả với số tiền 1.293 tỷ đồng cho một ngân hàng, khoản vay ngắn hạn với số tiền hơn 288 tỷ đồng cho SHB và tổng tiền lãi vay quá hạn hơn 316 tỷ đồng cho các ngân hàng này.

Kiểm toán DFK cho biết, những điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty không thể đưa ra bằng chứng khả năng hoàn thành kế hoạch thanh toán do các ngân hàng đề ra, do đó đơn vị kiểm toán không thể đưa ra ý kiến cho báo cáo tài chính năm 2022 này.

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Xi măng Công Thanh: Lỗ luỹ kế hơn 6.000 tỷ, kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan