Xuất siêu gần 5,5 tỷ USD nửa đầu năm

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại tăng vọt, cao nhất trong 5 năm trở lại đây, đạt 5,5 tỷ USD.