Yên Bái triển khai 155 cuộc thanh tra, xử phạt hành chính hơn 8 tỷ đồng

01/10/2023, 11:32
báo nói -

TCDN - Theo Thanh tra tỉnh Yên Bái, 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái tiến hành triển khai 155 cuộc thanh tra, ban hành 231 quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 8 tỷ đồng.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái đã tiến hành triển khai 155 cuộc thanh tra (trong đó 44 cuộc thanh tra hành chính và 111 cuộc thanh tra chuyên ngành). Qua thanh tra phát hiện sai phạm 1.045,611 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 872,547 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế 173,064 triệu đồng; ban hành 231 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8.207,25 triệu đồng, bằng hình thức khác 157,4 triệu đồng.

Riêng Thanh tra tỉnh, ban hành và công bố quyết định thanh tra đối với 11 đơn vị, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra đối với 8 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 535,625 triệu đồng; kiến nghị xử lý thu hồi 424,603 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác về kinh tế 111,022 triệu đồng.

Trung tâm tỉnh lỵ Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái

Trung tâm tỉnh lỵ Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái

Về kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh: Số kết luận thực hiện theo dõi, đôn đốc 8/8 kết luận, trong đó, đã thu hồi 424,603 triệu đồng (đạt 100% số phải thu); kiến nghị xử lý khác 111,022 triệu đồng (đạt 100% số phải xử lý); kiến nghị người có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm hành chính đối với 4 tổ chức 54 triệu đồng, ban hành 5 văn bản đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, nội dung đôn đốc các kiến nghị về công tác quản lý.

Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật; tuân thủ về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái Nguyễn Kiều Phương cho biết, 9 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã ban hành 110 văn bản, trong đó có 34 Văn bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh tra và 76 văn bản để tổ chức triển khai các cuộc thanh tra theo quy định.

Thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề. Nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra đảm bảo chặt chẽ, khách quan, chính xác, kịp thời, khả thi…

Gia Linh
Bạn đang đọc bài viết Yên Bái triển khai 155 cuộc thanh tra, xử phạt hành chính hơn 8 tỷ đồng tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Yên Bái sắp có 5 khu công nghiệp mới
Yên Bái dự kiến đến năm 2030 quy hoạch mới 5 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.364,0 ha, đó là: Khu công nghiệp Trấn Yên; Khu công nghiệp Y Can; Khu công nghiệp Đông An; Khu công nghiệp Thịnh Hưng; Khu công nghiệp Lục Yên.