Bình Dương sẽ thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép

18/09/2023, 19:21
báo nói -

TCDN - Tỉnh Bình Dương sẽ thanh tra toàn diện việc "phân lô, bán nền" trái phép, thanh tra các dự án nhà ở thương mại triển khai chậm tiến độ...

Thanh tra Chính phủ vừa họp công bố kết luận về trách nhiệm của các cá nhân và tập thể trong việc quản lý đất đai, đô thị, thực hiện quy định pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo... sau gần 3 năm thanh tra tại tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế. Qua đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Dương thực hiện nghiêm việc tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Cảnh cưỡng chế nhà xây trái phép tại TP Tân Uyên, Bình Dương.

Cảnh cưỡng chế nhà xây trái phép tại TP Tân Uyên, Bình Dương.

Theo đó, ngay sau khi nhận thông báo có kết luận thanh tra, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các địa phương có liên quan có trách nhiệm khắc phục những hạn chế, thiếu sót liên quan.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị xem xét kết quả bán đấu giá tài sản công và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Chấm dứt việc bố trí vốn đầu tư công dàn trải, kéo dài, vi phạm Luật Đầu tư công và triển khai các dự án đầu tư công không nằm trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, trừ các công trình cấp bách theo quy định của pháp luật về đầu tư công, như đã nêu tại phần kết quả thanh tra và phần kết luận thanh tra.

Chỉ đạo các chủ đầu tư chấn chỉnh, thực hiện khắc phục các nội dung đã nêu tại phần kết quả thanh tra và phần kết luận thanh tra trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; việc thi công chậm tiến độ và thay đổi nhãn hiệu, xuất xứ thiết bị; yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng, thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng pháp luật về đấu thầu và kết quả lựa chọn thầu.

Tỉnh cũng sẽ tổ chức thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn toàn tỉnh và xử lý triệt để các vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Rà soát, sớm xử lý dứt điểm để thu hồi các thửa đất công bị lấn chiếm đã được nêu ở phần kết quả thanh tra và phần kết luận thanh tra. Rà soát lại các dự án được cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm thay đổi cơ cấu, mục đích sử dụng đất hoặc thay đổi mục tiêu dự án có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai đối với ngân sách nhà nước, nhưng chưa thực hiện xác định lại giá đất làm căn cứ xác định bổ sung nghĩa vụ tài chính đất đai, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Tổ chức xác định lại giá đất cụ thể đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm, trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát lại phương án giá đất đối với các trường hợp tương tư trên toàn tỉnh.

Tổ chức thanh tra các dự án nhà ở thương mại triển khai chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai. Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư và đất đai do lỗi chủ quan của chủ đầu tư. Kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng...

Bích Thảo
Bạn đang đọc bài viết Bình Dương sẽ thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan