Bình Dương phấn đấu ‘’tăng trưởng xanh’’ giai đoạn 2023 - 2030

18/08/2023, 10:48
báo nói -

TCDN - Theo UBND tỉnh Bình Dương, mục đích của kế hoạch nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và góp phần vào hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, giai đoạn 2023 – 2030.

UBND tỉnh Bình Dương đề ra 18 hoạt động, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Về công nghiệp, phát triển theo định hướng sẽ hạn chế các ngành phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm và suy thoái môi trường. Xây dựng các khu công nghiệp, sinh thái, làng nghề bền vững, ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm xây dựng vận hành các khu công nghiệp, tạo tiền đề các ngành sản xuất xanh phát triển mạnh.

Nhà máy Lego ở Bình Dương theo mô hình trung hòa cacbon, không phát thải thêm CO2

Nhà máy Lego ở Bình Dương theo mô hình trung hòa cacbon, không phát thải thêm CO2

Phát triển vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường, thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững, có năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng.

Các khu dân cư, khu công nghiệp và cây xanh sẽ trồng thêm nhiều cây xanh theo hướng vừa thực hành vừa học hỏi kinh nghiệm của các nước phát triển để nhanh chóng phủ xanh thủ phủ “Bình Dương”.

Song song với đó, đặt ra các giải pháp đổi mới khoa học công nghệ, thúc đẩy đầu tư tăng trưởng xanh bằng cách huy động nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước, cộng đồng, xã hội hóa hoặc vốn vay ODA.

Theo đó, tỉnh sẽ chú trọng xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước gắn với các mục tiêu tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa sống xanh. Phát triển nguồn nhân lực cho các ngành nghề xanh và bồi dưỡng kỹ năng quản trị điều hành về tăng trưởng xanh.

Kế hoạch tăng trưởng xanh được UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, vì đây là cơ quan đầu mối sẽ phối hợp triển khai, theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bình Dương cũng giao cho các địa phương căn cứ kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế địa phương để triển khai thực hiện.

Về thu ngân sách, theo Sở Tài chính Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 31.550 tỷ đồng, đạt 48% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 42% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 91% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 23.850 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 50% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 100% so với cùng kỳ; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 7.700 tỷ đồng, đạt 38% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 71% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.330 tỷ đồng, đạt 24% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 5% so với cùng kỳ.

Thanh Thanh
Bạn đang đọc bài viết Bình Dương phấn đấu ‘’tăng trưởng xanh’’ giai đoạn 2023 - 2030 tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan