10 thành tựu nổi bật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2020