6 tháng đầu năm Việt Nam hút FDI gần 16 tỷ USD

27/06/2020, 16:11

TCDN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin, tính đến ngày 20/6, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) 6 tháng đầu năm 2020 đạt 15,67 tỷ USD, bằng 84,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đó, có 1.418 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt 8,44 tỷ USD. Dự án lớn đã đẩy quy mô dự án bình quân tăng hơn so với cùng kỳ, từ 4,3 triệu USD năm 2019 lên gần 6 triệu USD trong năm 2020.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 8 tỷ USD, chiếm 51,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đó là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện; lĩnh vực bán buôn bán lẻ, hoạt động kinh doanh bất động sản...

du-an-do-thi

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài giảm cả về giá trị so với cùng kỳ cũng như tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu cả nước. Xuất khẩu kể cả dầu thô đạt 79,8 tỷ USD, bằng 93,3% so với cùng kỳ, chiếm 65,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 79 tỷ USD, bằng 93,6% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 65,2% kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 6 tháng năm 2020.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 65,6 tỷ USD, bằng 94,6% so cùng kỳ và chiếm 56% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù giảm so với cùng kỳ, song tính chung trong 6 tháng năm 2020, khu vực đầu tư nước ngoài vẫn xuất siêu 14,2 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 13,4 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu gần 10,2 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu hơn 4 tỷ USD.

Như Quỳnh
Bạn đang đọc bài viết 6 tháng đầu năm Việt Nam hút FDI gần 16 tỷ USD tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp FDI còn nhiều bất cập
Cần đánh giá lại các chính sách về mục tiêu, tác động, chi phí, lợi ích để đảm bảo chống thất thu ngân sách nhà nước và bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế khi các chính sách ưu đãi thuế để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang bộc lộ nhiều bất cập.
Chính phủ yêu cầu thực hiện 8 nhiệm vụ về thu hút FDI
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Vốn FDI vào Đà Nẵng giảm gần 80%
Quý I/2020 Đà Nẵng đã thu hút đầu tư được hơn 8,6 ngàn tỷ đồng vốn trong nước và hơn 83 triệu USD vốn FDI. So với cùng kỳ năm ngoái, FDI đầu tư vào địa phương này giảm gần 80%.