Báo cáo hoạt động đầu tư quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2018

24/10/2019, 11:06

TCDN - Chính phủ vừa có báo cáo số 499/BC-CP về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc và việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp năm 2018.

Xem chi tiết báo cáo số 499/BC-CP tại đây

Bạn đang đọc bài viết Báo cáo hoạt động đầu tư quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2018 tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp