BIDV sắp phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

12/09/2023, 15:13
báo nói -

TCDN - Ngân hàng BIDV vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.500 tỷ đồng trong năm 2023.

HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ giá trị 2.500 tỷ đồng trong năm 2023 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Dự kiến phát hành tối đa 5 đợt, khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối thiểu 50 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến từ quý 3 - 4/2023. Kỳ hạn trái phiếu từ 1 - 5 năm.

BIDV sắp phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

BIDV sắp phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Lãi suất được quyết định cụ thể đối với mỗi đợt phát hành, trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu vốn của BIDV tại thời điểm phát hành. Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ hàng năm hoặc tuỳ theo quy định của ngân hàng tại mỗi đợt phát hành. Gốc trái phiếu được trả 1 lần vào ngày đáo hạn, trừ trường hợp trái phiếu được ngân hàng mua lại trước hạn hoặc tuỳ theo quy định của BIDV tại mỗi đợt phát hành.

Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu được BIDV sử dụng để cho vay khách hàng trong nền kinh tế. Trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của BIDV.

Liên quan đến kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của BIDV lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 13.862 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022 nhờ trích lập dự phòng rủi ro 6 tháng giảm tới 30%, giảm 4.118 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của BIDV trong 6 tháng đầu năm đã tăng lên 25.970 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm, trong đó một nửa là nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) với gần 13.000 tỷ đồng, tăng 10%. Nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) cũng đã tăng lên đáng kể. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đã tăng từ 1,16% lên 1,59%.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của BIDV đã tăng thêm 0,2% lên 2.124 triệu tỷ đồng. Số dư cho vay cho khách hàng đạt hơn 1.629 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, trong khi tiền gửi khách hàng của BIDV đã tăng 5% và đạt hơn 1.545 triệu tỷ đồng.

PV
Bạn đang đọc bài viết BIDV sắp phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

BIDV MetLife lên tiếng sau kết luận thanh tra
Bộ Tài chính vừa có kết luận thanh tra chuyên đề bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nội dung liên quan tại 4 công ty bảo hiểm nhân thọ.