Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục là đầu mối thực hiện 12 dự án cao tốc Bắc – Nam

07/12/2021, 10:55

TCDN - Chính phủ đề xuất Quốc hội giao Bộ Giao thông Vận tải là đầu mối tổ chức thực hiện đầu tư dự án nhánh đông với 12 dự án thành phần.

Đây là nội dung mới trong Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, sau khi tiếp thu ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Theo đó, Chính phủ kiến nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, từ Hà Tĩnh (Bãi Vọt) đến Quảng Trị (Cam Lộ), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa), từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong giai đoạn 2021 – 2025, dự án sẽ đầu tư khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập và triển khai theo hình thức đầu tư công. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Được biết, dự án được phân kỳ theo quy mô 4 làn xe (bề rộng nền đường 17m), tốc độ thiết kế 80 - 120km/h. Giải phóng mặt bằng tất cả các dự án thành phần theo quy mô 6 làn xe, các dự án thành phần trên đoạn Cần Thơ - Cà Mau theo quy mô 4 làn xe như quy hoạch đã được duyệt.

Theo VNF, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng tỷ đồng. Tiến độ thực hiện là chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025.

Trong đó, khoảng 119.666 tỉ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chuyển tiếp bố trí giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 27.324 tỉ đồng.

Chính phủ kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương trong bước nghiên cứu khả thi.

Trong tờ trình gửi Quốc hội, Chính phủ đề xuất Bộ Giao thông vận tải là đầu mối tổ chức thực hiện đầu tư dự án thay vì giao UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua triển khai đầu tư xây dựng như phương án trước đây.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng phương án thu phí để thu hồi vốn hoàn trả vào ngân sách trung ương.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư công theo đúng yêu cầu, trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào điều kiện thực tiễn và các quy định pháp luật, trường hợp địa phương có đủ năng lực, kinh nghiệm về quản lý đầu tư xây dựng công trình và có văn bản đề xuất được thực hiện, Chính phủ sẽ xem xét giao thực hiện đầu tư dự án thành phần thuộc địa giới hành chính của địa phương đỏ.

Trường hợp địa phương không đủ năng lực, kinh nghiệm, Bộ Giao thông vận tải sẽ trực tiếp thực hiện đầu tư.

Gia Linh
Bạn đang đọc bài viết Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục là đầu mối thực hiện 12 dự án cao tốc Bắc – Nam tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan