Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đăng đàn trả lời chất vấn

07/06/2023, 06:43
báo nói -

TCDN - Tiếp tục chương trình chất vấn, ngày 7/6, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng sẽ ngồi ghế nóng.

Theo đó, buổi sáng sau phần trả lời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, từ 8h50 Quốc hội bắt đầu chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống. Việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian qua, việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường của các đơn vị nghiên cứu, viện, trường, đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ chế, chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Chia lửa với Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt là Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông.

Sang đến buổi chiều, từ 14h50 Quốc hội sẽ chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng.

Trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định; giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa. Quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nam Yên
Bạn đang đọc bài viết Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đăng đàn trả lời chất vấn tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Hầu A Lềnh trả lời chất vấn
Ngày hôm nay (6/6), Quốc hội bắt đầu chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 2 tư lệnh ngành ngồi ghế nóng đầu tiên là Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.