Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Công tác cán bộ ở Bộ Tài chính phải hết sức chuyên nghiệp

28/12/2022, 09:29
báo nói -

TCDN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng Bộ Tài chính là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực có quy mô, số lượng cán bộ, công chức viên chức rất lớn cho nên đòi hỏi công tác cán bộ phải hết sức chuyên nghiệp.

Chiều 27/12, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, bà Trần Thị Tuyết Lan - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, năm 2022 đơn vị đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã được đổi mới từ hình thức đến nội dung, đơn giản hóa thủ tục, tập trung chủ yếu vào những vấn đề lớn. Các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ đã bám sát chủ trương của Đảng, quy định của nhà nước và phù hợp với đặc thù của ngành tài chính, tạo hành lang pháp lý và thống nhất cho các đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo minh bạch và hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Bên cạnh đó, việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tài chính theo đúng quy trình, quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị được triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-TW, số 19-TW, đảm bảo khi sắp xếp tổng số các đầu mối đơn vị không tăng, đồng thời phù hợp với yêu cầu triển khai nhiệm vụ.

Công tác tinh giản biên chế được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở thực tế sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự theo vị trí việc làm và năng lực công tác của công chức, viên chức. Bộ Tài chính đã thực hiện giao biên chế công chức, viên chức cho các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu thực tế triển khai công việc tại các đơn vị. Đồng thời, đã trình Bộ ban hành các quyết định thực hiện tinh giản biên chế đối với 52 trường hợp.

Cũng trong năm 2022, công tác tuyển dụng được tổ chức thường xuyên, chỉ tiêu tuyển dụng đảm bảo trong chỉ tiêu biên chế được giao của các đơn vị; tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng căn cứ theo vị trí việc làm, nhu cầu sử dụng công chức, viên chức của từng đơn vị; quy trình thực hiện công tác tổ chức thi tuyển đã đi vào ổn định thực hiện theo đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả, tuyển chọn, bổ sung nguồn nhân lực kịp thời, đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2022, Vụ Tổ chức cán bộ đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 08 kỳ thi tại các đơn vị trực thuộc Bộ và giám sát 11 kỳ thi do Bộ Tài chính tổ chức như các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; tuyển dụng công chức, viên chức; kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế…

Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu Bộ thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các cấp tại các đơn vị đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch. Các cán bộ bổ nhiệm đều thuộc diện quy hoạch, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, được tín nhiệm cao; cán bộ bổ nhiệm lại đủ tiêu chuẩn và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong nhiệm kỳ giữ chức vụ.

Công tác luân phiên, luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác nhằm đào tạo, bồi dưỡng công chức, đồng thời gắn với công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện đi vào nề nếp.

Nhấn mạnh về vai trò của công tác cán bộ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, công tác cán bộ có vai trò và vị trí hết sức quan trọng, vì vậy việc tuyển chọn, đề bạt, sắp xếp cán bộ là hết sức cần thiết. Đặc biệt, với Bộ Tài chính là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực có quy mô, số lượng cán bộ, công chức viên chức rất lớn cho nên đòi hỏi công tác cán bộ phải hết sức chuyên nghiệp.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ cần tiếp tục phát huy vai trò và chủ động hơn nữa trong tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ về công tác bổ nhiệm, quy hoạch, đề bạt và luân chuyển cán bộ; chăm lo chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm đảm bảo đời sống; đặc biệt cần chú ý tới công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành tài chính. Chủ động tham mưu trong công tác khen thưởng, kỷ luật và giám định, tổ chức kiểm tra, thanh tra...

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Công tác cán bộ ở Bộ Tài chính phải hết sức chuyên nghiệp tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan