Bức tranh số dự báo du lịch Đồ Sơn 2030

21/02/2023, 07:30

Du lịch Đồ Sơn được dự báo sẽ phát triển khá mạnh vào năm 2030.