Bức tranh toàn cảnh về tài chính DNNN Trung ương năm 2018

Kết quả giám sát tài chính DNNN của Bộ Tài chính cho thấy, có rất nhiều vấn đề nội tại của các "ông lớn" này.