Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 13 đến 17/11

14/11/2023, 09:55
báo nói -

TCDN - Tới đây, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức các đợt năm 2022, 2023 bằng tiền như: SC5, MCM, PVC, GVR, PCC,…

Theo thống kê, có 21 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 13 – 17/11. Trong đó, 16 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 2 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 2 doanh nghiệp trả cổ tức kết hợp trong tuần này.

Trong số các doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tuần này, cao nhất là 41,9% và thấp nhất là 1,8%.

Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 13 đến 17/11.

Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 13 đến 17/11.

Ngày 17/11 tới đây, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (mã GVR) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022. Cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 3,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 350 đồng và với khối lượng 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ phải chi tương ứng 1.400 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 16/11, thời gian thanh toán cổ tức của GVR dự kiến ngày 8/12/2023.

Đây là mức chia cổ tức đã được ĐHCĐ mới đây thông qua, nhưng thấp hơn kế hoạch tại Đại hội năm 2022 là dự kiến 5%. Năm nay, GVR tiếp tục điều chỉnh mức cổ tức xuống 3%, đồng thời đặt mục tiêu tổng doanh thu 27.527 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.264 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,8% và 10,3% so với các kết quả đạt được trong năm 2022.

Ngày 24/11, CTCP Xây dựng Số 5 (HOSE: SC5) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/11.

Ngày 30/11, CTCP In tổng hợp Bình Dương (UPCoM: IBD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

Ngày 30/11, CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (UPCoM: SBM) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

Ngày 30/11, Tổng CTCP Xây dựng Hà Nội (UPCoM: HAN) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

Ngày 6/12, CTCP Sơn Á Đông (HOSE: ADP) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

Ngày 11/12, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX: PVC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 180 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

Ngày 11/12, CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

Ngày 15/12/2023, CTCP Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DNW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 400 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

Ngày 28/11/2023, CTCP Mía đường Cao Bằng (UPCoM: CBS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/11.

Ngày 30/11, CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (UPCoM: PCC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/11.

Ngày 7/12, Tổng CTCP Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (UPCoM: MTA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 180 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/11.

Ngày 8/12, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (HOSE: GVR) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 350 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/11.

Ngày 29/12, CTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí (UPCoM: PAI) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/11.

Ngày 8/12/2023, CTCP Đường Kon Tum (HNX: KTS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11.

Ngày 20/12, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11.

Ngày 25/12, CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11.

PV
Bạn đang đọc bài viết Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 13 đến 17/11 tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan