Tag: Doanh nghiệp
Gói hỗ trợ lần 2 sẽ vào những đối tượng nào?

Gói hỗ trợ lần 2 sẽ vào những đối tượng nào?

04/03/2021, 19:55
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, nghiên cứu, có tham khảo ý kiến các chuyên gia kinh tế trước khi báo cáo Chính phủ về gói hỗ trợ lần 2.
Nên giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT?

Nên giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT?

22/02/2021, 17:21
Cùng với các chính sách gia hạn về thuế, tiền thuế đất, các chuyên gia cho rằng cơ quan chức năng cần xem xét giảm thuế TNDN, thuế VAT để hỗ trợ, giúp doanh nghiệp sống sót và dần hồi phục sau dịch Covid-19.
1 2 3 4 5