Cao su Phước Hoà (PHR) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%

07/12/2022, 08:50

TCDN - Với gần 135,5 triệu cổ phiếu lưu hành, ước tính Cao su Phước Hoà sẽ phải tạm ứng tổng số tiền gần 542 tỷ đồng trong lần tạm ứng cổ tức này.

CTCP Cao su Phước Hoà (mã PHR) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022. Công ty dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 40%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu PHR sẽ nhận 4.000 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 19/12 và ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc chọn thời gian chi trả.

Với gần 135,5 triệu cổ phiếu lưu hành, ước tính Cao su Phước Hoà sẽ phải tạm ứng tổng số tiền gần 542 tỷ đồng trong lần tạm ứng này.

Hụt cổ tức từ Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Trong báo cáo tài chính riêng quý III/2022, Cao su Phước Hoà ghi nhận doanh thu đạt 322,28 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 12,32 tỷ đồng, giảm 80,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 13,8% về còn 11,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 6,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2,38 tỷ đồng về 36,41 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 93,3%, tương ứng giảm 44,43 tỷ đồng về 3,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 27,1%, tương ứng tăng thêm 4,81 tỷ đồng lên 22,58 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cao su Phước Hoà cho biết doanh thu tài chính bất ngờ giảm mạnh trong quý III do trong quý III năm 2021, Công ty có ghi nhận được khoản tiền cổ tức 47,31 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Cao su Phước Hoà ghi nhận doanh thu đạt 863,86 tỷ đồng, giảm 0,9% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 261,15 tỷ đồng, tăng 114,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2022 tăng chủ yếu do ghi nhận lợi nhuận khác tăng 1.234,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 261,62 tỷ đồng lên 282,82 tỷ đồng. Công ty cho biết khoản tiền thu khác tăng đột biến trong 9 tháng đầu năm bao gồm khoản tiền thu từ đền bù, hỗ trợ thiệt hại theo các Quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III của UBND thị xã Tân Uyên và UBND huyện Bắc Tân Uyên khi bàn giao đất để thực hiện dự án.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, Công ty mẹ của Cao su Phước Hoà ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương 132,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 154,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 48,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 219,8 tỷ đồng.

Tùng Lâm
Bạn đang đọc bài viết Cao su Phước Hoà (PHR) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan