Chính phủ phải trả nợ hơn 233 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng

09/08/2021, 18:41

TCDN - Bộ Tài chính cho biết, 7 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 233.674 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 198.901 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 34.773 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính kể từ đầu năm 2021 đến nay, Chính phủ ký kết được 2 hiệp định, tổng trị giá khoảng 98,6 triệu USD. Về rút vốn, trong tháng 7 năm 2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 43,3 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 792 triệu USD, tương đương khoảng 18.272 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 518 triệu USD, cho vay lại khoảng 274 triệu USD.

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 7/2021 khoảng 23.905 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 19.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 4.062 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 233.674 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 198.901 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 34.773 tỷ đồng.

Trong tháng 7, Bộ Tài chính đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình số 24/TTr-CP ngày 16/7/2021 về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2016-2020 và định hướng kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác rút vốn vay và thực hiện trả nợ nước ngoài đầy đủ, đúng hạn; tiếp tục triển khai đề án Định hướng cải thiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia thời kỳ 2021-2025; Xây dựng kế hoạch quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022...

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Chính phủ phải trả nợ hơn 233 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ: Phải tính toán kỹ mức trần nợ công
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan cần phải tính toán kỹ mức trần nợ công, bảo đảm phù hợp với tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và quản lý chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ.
Chính phủ đặt mục tiêu nợ công không quá 60% trong 10 năm tới
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.