Tag: Nợ công
Thủ tướng Chính phủ: Phải tính toán kỹ mức trần nợ công

Thủ tướng Chính phủ: Phải tính toán kỹ mức trần nợ công

18/02/2021, 21:00
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan cần phải tính toán kỹ mức trần nợ công, bảo đảm phù hợp với tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và quản lý chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ.
Cải cách quản lý nợ công trong điều kiện rủi ro cao

Cải cách quản lý nợ công trong điều kiện rủi ro cao

20/11/2020, 08:35
Nợ công của Việt Nam đang có xu hướng giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, Việt Nam đối mặt với nhiều vấn đề rủi ro tín dụng cần phải có cơ cấu hợp lý, cân đối nợ một cách hiệu quả.
Khai trương Cổng công khai ngân sách nhà nước

Khai trương Cổng công khai ngân sách nhà nước

26/08/2020, 15:39
Cổng công khai ngân sách nhà nước giúp thực hiện công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước tra cứu, khai thác thông tin dữ liệu, giúp tăng cường hoạt động giám sát ngân sách của công chúng,...
Kinh nghiệm về cân đối NSNN ở một số quốc gia trên thế giới

Kinh nghiệm về cân đối NSNN ở một số quốc gia trên thế giới

29/04/2020, 13:51
Với một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự định hướng XHCN, Trung Quốc rất coi trọng đến việc nâng cao tiềm lực tài chính của chính quyền trung ương nhằm thỏa mãn nhu cầu vì lợi ích chung của nền kinh tế dẫn đến sự thu hẹp nguồn thu, giảm sút vai trò của chính quyền địa phương.
Mỹ nợ Trung Quốc bao nhiêu tiền?

Mỹ nợ Trung Quốc bao nhiêu tiền?

27/04/2020, 06:24
Tính đến hết tháng 3, Trung Quốc nắm giữ khoảng 1.100 tỷ USD nợ công của Chính phủ Mỹ. Trong khi đó, nợ quốc gia của Mỹ hiện tại đã vượt 23.400 tỷ USD.
Chính phủ đặt mục tiêu nợ công không quá 60% trong 10 năm tới

Chính phủ đặt mục tiêu nợ công không quá 60% trong 10 năm tới

13/03/2020, 20:35
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
1 2