Chứng khoán VIX bị phạt hơn 300 triệu đồng do vi phạm loạt quy định

09/12/2023, 10:05
báo nói -

TCDN - Do vi phạm margin và mua chứng khoán khi không đủ tiền, Chứng khoán VIX bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 315 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HoSE: VIX).

Cụ thể, Chứng khoán VIX bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Một số phiếu nhận lệnh trực tiếp tại quầy chưa có đầy đủ thông tin về thời gian đặt lệnh của khách hàng và thời gian nhận lệnh của công ty, ngoài ra công ty còn cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

Bên cạnh đó, Chứng khoán VIX tiếp tục bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Công ty cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số tài khoản tại một số ngày giao dịch.

Vi phạm loạt quy định, Chứng khoán VIX bị phạt hơn 300 triệu đồng.

Vi phạm loạt quy định, Chứng khoán VIX bị phạt hơn 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Chứng khoán VIX cũng bị phạt tiền 40 triệu đồng do có hành vi vi phạm bố trí nhân viên kiêm nhiệm công việc trong trường hợp không được kiêm nhiệm, cụ thể là bố trí nhân sự kiểm toán nội bộ kiêm nhiệm các công việc khác trong công ty.

Tổng số tiền Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX phải nộp phạt là 315 triệu đồng.

Nhìn lại BCTC quý 3/2023, VIX ghi nhận doanh thu hoạt động 323 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ 2022.

Trong đó lãi từ các tài sản tài chính qua lãi lỗ (FVTPL) chiếm gần 163 tỷ đồng (tăng 38%), lãi từ các khoản cho vay và phải thu gấp 2,5 lần lên gần 72 tỷ, doanh thu mỗi giới chứng khoán tăng 47% lên 31 tỷ đồng, và kỳ này VIX phát sinh lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) hơn 43 tỷ đồng...

Doanh thu tăng trong khi chi phí hoạt động của VIX lại giảm 6,4% về mức 67 tỷ đồng. Sau cùng, VIX đạt 199 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2023, gấp 2,2 lần cùng kỳ 2022.

Theo VIX, trong quý 3/2023, quy mô giao dịch của thị trường chứng khoán đã có chuyển biến tích cực so với thời điểm quý 3/2022, mang lại lợi nhuận từ hoạt động môi giới tăng 44%. Đồng thời doanh thu hoạt động cho vay và phải thu tăng 154% do dư nợ các khoản phải thu và cho vay đang ghi nhận sự tăng trưởng 177% so với cùng kỳ năm trước...

Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu doanh thu hoạt động đạt mức 1.282 tỷ đồng, tăng 35% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng vọt 87% lên mức 775 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch điều chỉnh và vượt 43% kế hoạch ban đầu.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của VIX tăng khá 7,7% so đầu kỳ, lên 8.776 tỷ đồng. Trong đó tiền và các khoản tương đương chiếm tới 2.218 tỷ đồng, tăng mạnh 64% so đầu năm. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) lại giảm 20% về mức 3.919 tỷ đồng. Các khoản cho vay tăng 39% lên 2.491 tỷ đồng. Các khoản phải thu cũng tăng 34% lên 114 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL) của VIX chủ yếu là cổ phiếu niêm yết khi chiếm 2.275 tỷ đồng, chưa niêm yết 532 tỷ đồng và trái phiếu chưa niêm yết 866 tỷ đồng.

Trong quý, VIX đã ghi nhận lãi bán chứng khoán hơn 255 tỷ đồng chủ yếu là cổ phiếu niêm yết.

Minh Anh
Bạn đang đọc bài viết Chứng khoán VIX bị phạt hơn 300 triệu đồng do vi phạm loạt quy định tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan