Chuyển tiền cho chi nhánh hoạt động kinh doanh, trả tiền mua hàng cho Công ty mẹ có phải là giao dịch liên kết?

15/03/2024, 16:02
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về các hoạt động chuyển tiền cho chi nhánh để hoạt động kinh doanh, trả tiền mua hàng cho Công ty mẹ.

Hỏi: Công ty A tại Hà Nội (là Công ty mẹ) mở chi nhánh hoạt động tại Tp. HCM, mô hình của chi nhánh là hạch toán phụ thuộc, hình thức kê khai thuế là khấu trừ có hóa đơn riêng và con dấu riêng. Công ty mẹ A sẽ xuất bán hàng cho chi nhánh, sau đó chi nhánh sẽ bán hàng tại Tp. HCM và tự kê khai thuế.

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ có phát sinh các khoản tiền chuyển cho chi nhánh để hoạt động kinh doanh đồng thời sẽ phát sinh hoạt động chi nhánh trả tiền mua hàng cho Công ty mẹ A, vậy các hoạt động trên có phải là giao dịch liên kết?

Trả lời: 

Quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết tại Luật QLT nhằm mục đích ngăn ngừa và chống gian lận về thuế TNDN của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết.

Như vậy, về cơ bản, đối tượng chịu sự quản lý giao dịch liên kết là các doanh nghiệp độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, nộp thuế TNDN theo kê khai.

- Tại Điều 2 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế năm 2006 có quy định về Đối tượng áp dụng như sau:

“1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.”

Theo quy định trên đây, các doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai chịu sự điều chỉnh của quy định này là các doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập. Tuy nhiên, tại các văn bản pháp quy liên quan vấn đề này của Luật QLT năm 2020 không đề cập cụ thể như trước đây, do đó có thể gây ra sự lúng túng trong việc hiểu về đối tượng chịu sự điều chỉnh của pháp luật quản lý thuế với giao dịch liên kết.

- Căn cứ theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, phù hợp với nguyên tắc xác định giao dịch liên kết, trường hợp Chi nhánh hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh là Chi nhánh hạch toán độc lập và kê khai thuế GTGT, TNDN riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thì các giao dịch phát sinh giữa Công ty mẹ và Chi nhánh là giao dịch giữa các bên liên kết.

PV
Bạn đang đọc bài viết Chuyển tiền cho chi nhánh hoạt động kinh doanh, trả tiền mua hàng cho Công ty mẹ có phải là giao dịch liên kết? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899