Cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước chậm, số thu Quỹ chưa đạt 1%

02/08/2021, 16:50

TCDN - Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2021, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 323 tỷ đồng trong khi nguồn thu Quỹ nộp ngân sách nhà nước năm 2021 là 40.000 tỷ đồng.

Cục Tài chính doanh nghiệp cho hay, theo Kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm giai đoạn 2021-2025, số phải nộp ngân sách nhà nước từ nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 248.000 tỷ đồng (trong đó thu từ doanh nghiệp do Trung ương quản lý là 200.000 tỷ đồng và thu từ doanh nghiệp do địa phương quản lý là 48.000 tỷ đồng).

Đối với năm 2021, tại Phụ lục giao số thu cho Bộ Tài chính kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thì số thu từ tiền bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp do Trung ương quản lý là 40.000 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ là 323 tỷ đồng. Số dư tiền mặt tại Quỹ là 1.191 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2021, khi Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước được Chính phủ ban hành thì trước khi quyết toán, Quỹ sẽ phải hoàn trả số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp địa phương về NSNN địa phương số tiền dự kiến là 4.600 tỷ đồng. Như vậy, tổng nguồn thu Quỹ phải cân đối trong năm 2021 là 44.600 tỷ đồng.

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp chậm.

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp chậm.

Để đảm bảo cân đối nguồn thu Quỹ nộp ngân sách nhà nước năm 2021 (40.000 tỷ đồng), Cục Tài chính doanh nghiệp cho rằng cần tập trung cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, tuy nhiên nguồn thu thực tế còn phụ thuộc khả năng hấp thụ của thị trường (nhu cầu của nhà đầu tư và tình hình thị trường tài chính, chứng khoán; trong một số trường hợp có thể không bán hết số cổ phần chào bán hoặc giá bán không đạt kỳ vọng).

Trong đó về cổ phần hóa: tập trung hoàn thành việc IPO một số doanh nghiệp lớn trong năm 2021 như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank ; Công ty mẹ Tập đoàn VNPT; MobiFone. Đây là các doanh nghiệp theo Quyết định số 26/QĐ-TTg, thuộc giai đoạn 2017 - 2020 phải hoàn thành cổ phần hóa;

Về thoái vốn: Cục Tài chính doanh nghiệp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo SCIC trong năm 2021 tập trung thực hiện thoái vốn tại Sabeco,Tập đoàn FPT và Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, các doanh nghiệp đã ban giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC để thoái vốn. Nguồn thu từ thoái vốn nhà nước khi thoái vốn tại các doanh nghiệp này sẽ được nộp về Quỹ sau khi trừ các chi phí hợp lý.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, Bộ Tài chính nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa 3 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (không thuộc danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) với tổng giá trị doanh nghiệp là 252 tỷ đồng, trong đó phần vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty là 151 tỷ đồng.

Lũy kế giai đoạn 2016-tháng 7/2021, đã có 183 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 489.943 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 233.944 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong 183 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có 39 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa (128 doanh nghiệp) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (đạt 30% kế hoạch), số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch 5 tháng còn lại năm 2021 là 89 doanh nghiệp (trong đó còn 88 doanh nghiệp chưa công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa).

Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 – 2020: thoái 27.312 tỷ đồng, thu về 177.397 tỷ đồng, gấp 6,5 lần giá trị sổ sách, trong đó bao gồm số thoái vốn của SCIC tại 136 doanh nghiệp (giá vốn 6.758 tỷ đồng, thu về 37.185 tỷ đồng).

Lũy kế 07 tháng đầu năm 2021: Thoái vốn với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng.

Cục Tài chính doanh nghiệp nhận định, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn trong 07 tháng đầu năm 2021 vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân việc chậm trễ nêu trên là do dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát ở nhiều địa phương, một số doanh nghiệp lớn vẫn đang trong quá trình xử lý tài chính, vướng mắc tồn tại trong quá trình hoạt động, thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất từ đó ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước chậm, số thu Quỹ chưa đạt 1% tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Cổ phần hóa: Đang sắp xếp lại để doanh nghiệp mạnh hơn
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, Thủ tướng đang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tiêu chí sắp xếp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025, với tinh thần để các doanh nghiệp mạnh hơn, hoạt động hiệu quả hơn.