Cổ phiếu ITA được ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo

24/09/2023, 09:42
báo nói -

TCDN - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSe) vừa có quyết định về việc đưa mã cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tập đoàn Tân Tạo) ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo.

Cụ thể, HoSE quyết định đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện kiểm soát kể từ ngày 26/09/2023 do Tập đoàn Tân Tạo đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 là 35,88 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 là 402 tỷ đồng căn cứ theo Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2023.

Như vậy, doanh nghiệp này đã đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu ITA được ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo.

Cổ phiếu ITA được ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo.

Đồng thời, HoSE quyết định đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26/09/2023 do kết luận của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 của Tập đoàn Tân Tạo là chấp nhận toàn phần, đáp ứng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, quyết định của HoSE cũng nêu rõ cổ phiếu ITA tiếp tục được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ban hành ngày 26/8/2022 của Tổng Giám đốc HoSE do Tập đoàn Tân Tạo đã vi phạm công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm.

Với việc được đưa ra khỏi diện kiểm soát và diện cảnh bảo, cùng với việc ghi nhận lợi nhuận bán niên năm 2023 ở mức dương, các công ty chứng khoán có thể mở lại dịch vụ cho vay ký quỹ (cấp margin) đối với mã cổ phiếu ITA.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 22/9, cổ phiếu ITA đạt 5.500 đồng/cổ phiếu. So với giai đoạn đầu năm nay, thị giá cổ phiếu này đã tăng gần 29%. Các giao dịch liên quan đến cổ phiếu ITA cũng diễn ra sôi động trong thời gian gần đây.  

Ngọc Diễm
Bạn đang đọc bài viết Cổ phiếu ITA được ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan