Cổ phiếu Tân Tạo tiếp tục bị cảnh báo trên sàn giao dịch chứng khoán

22/04/2023, 11:05
báo nói -

TCDN - Từ ngày 21/4, HOSE tiếp tục đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vào diện cảnh báo do bị tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC năm 2022 đã kiểm toán.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) tiếp tục đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA) vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/4.

Nguyên nhân mà HoSE đưa ra là tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC năm 2022 đã kiểm toán của tổ chức niêm yết, thuộc chứng khoán bị cảnh báo theo quy định điểm c khoản 1 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tiếp tục bị Hose đưa vào diện cảnh báo từ ngày 21/4.

Cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tiếp tục bị Hose đưa vào diện cảnh báo từ ngày 21/4.

Trước đó, cổ phiếu ITA vẫn đang bị cảnh báo trên HOSE do chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo đồng thời tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trong 6 tháng kể từ ngày bị cảnh báo. 

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Tân Tạo lỗ thêm 81 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Trước kiểm toán lỗ là 176 tỷ đồng, sau kiểm toán là 257 tỷ đồng. 

Đơn vị kiểm toán AASC đã có ý kiến ngoại trừ với "số liệu so sánh" của một số chỉ tiêu trên BCTC năm 2021 được Ban Tổng giám đốc Tân Tạo điều chỉnh, phân loại lại. Ví dụ, chỉ tiêu phải thu ngắn hạn khác tăng 638,6 tỷ đồng nhưng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lại giảm 662,2 tỷ đồng và phải thu dài hạn khác giảm 638,6 tỷ đồng.

Chỉ tiêu đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng 1.752,7 tỷ đồng song đầu tư góp vốn vào đơn vị khác lại giảm 1.754,6 tỷ đồng sau khi điều chỉnh. Chi phí phải trả ngắn hạn giảm 438 tỷ đồng còn phải trả ngắn hạn khác tăng 419,3 tỷ đồng… 

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng nhấn mạnh đến nhiều vấn đề tại bản BCTC hợp nhất năm 2022 của Tân Tạo, trong đó có nội dung "nợ tiềm tàng". 

Cụ thể, đến ngày 31/12/2022, Tân Tạo đã ghi nhận 100% doanh thu cho toàn bộ thời gian cho thuê lại trên phần đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Tân Tạo - khu mở rộng với tổng diện tích là 938.350m2 và khu công nghiệp Tân Đức là 1.683.880m2. Giá vốn tương ứng, bao gồm tiền thuê đất phải trả, được ước tính dựa trên đơn giá thuê đất của các hợp đồng thuê đất hàng năm và các phụ lục có liên quan đã được ký kết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm ghi nhận doanh thu. 

Theo Luật Đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn, công ty có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đất đã được cho thuê lại nêu trên theo đơn giá trả tiền thuê đất một lần, mà số tiền này có thể khác với số tiền đã được công ty trích trước. 

Tuy nhiên, do hiện tại vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định đơn giá này, nên công ty vẫn chưa xác định được giá trị tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đất nêu trên tại khu công nghiệp Tân Tạo - khu mở rộng và khu công nghiệp Tân Đức. 

Vào ngày lập BCTC hợp nhất, công ty chưa nhận được thông báo từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về cơ sở để xác định giá trị tiền thuê đất phải trả một lần cho diện tích đất đã được cho thuê lại nêu trên và đang chờ phản hồi từ các cơ quan chức năng. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ITA đóng cửa phiên 21/4 có giá 4.000 đồng.  

Bảo Anh
Bạn đang đọc bài viết Cổ phiếu Tân Tạo tiếp tục bị cảnh báo trên sàn giao dịch chứng khoán tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan