Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An bị phạt vì loạt vi phạm

04/10/2023, 14:34

TCDN - Với hàng loạt sai phạm, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số tiền gần 500 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 853/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, địa chỉ trụ sở chính: Số 649A, quốc lộ 91, KV Qui Thạch 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Trung-An-1673250610767

Cụ thể, cảnh cáo đối với hành vi vi phạm hành chính: Không ban hành quy chế về công bố thông tin.

Phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Tiếp đến, phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc huỷ bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Phạt tiền 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính: Không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Phạt tiền 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính: Không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Cuối cùng là phạt tiền 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính: Không đảm bảo thành viên Ban kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định.

Trước đó, Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cũng bị Cục Thuế TP. Cần Thơ xử phạt vi phạm hành chính và truy thu gần 4 tỷ đồng.

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An bị phạt vì loạt vi phạm tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Xả thải vượt quy chuẩn, Tập đoàn FLC bị xử phạt hơn 434 triệu đồng
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định XPHC đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; báo cáo không đúng, không đầy đủ, không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.